חישוב זכויות כספיות המגיעות למטפל/ת

עידכון אחרון ב
7/1/2018

חישוב זכויות כספיות המגיעות למטפל/ת

על פי חוקי ישראל על המעסיק לשלם למטפל/ת דמי הבראה, דמי מחלה, חופשה שנתית, פיצויי פיטורין (ודמי הודעה מוקדמת אם נדרש) ופנסיה. תוכלו לחשב את המגיע למטפל/ת באמצעות "מחשבון זכויות עובדים" של קו לעובד המופיע במידע חשוב. לחילופין ובכדי להעמיק בנושא, תוכלו לקרוא את הזכויות המפורטות כאן:

כיצד מחשבים את הזכויות הכספיות השונות של המטפלים?

1. דמי הבראה - יופקדו לחשבון העובד בתום כל שנת ותק

תעריף: התעריף ליום נקבע ומתפרסם כל קיץ.

סייג: הזכות לדמי הבראה מתחילה רק לאחר ותק של שנה ואילך.

שנה 1: 5 ימים. שנה 2/3: 6 ימים. שנה 4-10: 7 ימים.

2. דמי מחלה - ישולם כחוק בכפוף לתעודת רופא קופ"ח על ימי מחלה

תעריף: ביום הראשון אין תשלום. ביום השני וגם בשלישי ישולם 50%. ביום הרביעי ואילך ישולם שכר מלא.

סייג: עד יום וחצי בחודש ועד 18 יום בשנה.

3. חופשה שנתית - יופקד לחשבון העובד בזמן חופשה בפועל (אנטרויזה) או אם הסתיימה העסקתו טרם החופשה.

תעריף: התעריף ליום הוא שכר מינימום בישראל חלקי 25

כל עובד בישראל זכאי לחופשה שנתית בתשלום. אורך החופשה לכל שנת עבודה באותו מקום עבודה הוא כלהלן:

- שנה 1 עד 5 : בתום כל שנה יקבל 14 ימים חופשה

- שנה 6: 16 ימים

- שנה 7: 18 ימים

- שנה 8: 19 ימים

- שנה 9: 20 ימים

- שנה 10: 21 ימים

בעבר נהגו לשלם בתום שנת ותק או שהוציאו את העובד לימי חופשה במהלך השנה, מרצונו או בכפיה. למשל אם מעסיק יצא לחופשה ללא המטפל ולא נזקק לשרותיו.

בעת חופשה בכפייה יש לשלם לעובד שכרו כרגיל. במהלך השנה אם עובד מבקש להעדר יום או מספר ימים, יש לקזז את החלק היחסי (מספר ימים מתוך החודש) מהשכר החודשי.

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש לשמור על זכות העובד לחופשה שנתית בפועל ובתשלום מלא, ועל מנת להבטיח זכות זו הרי שחובת המעסיק לאפשר לעובד חופשה שנתית ללא תנאי של מחליף או כל תנאי אחר, המעסיק והעובד יתאמו ביניהם את מועד החופשה ואורכה. עובד רשאי לצבור חופשה שנתית עד 3 שנים לכל המאוחר.

4. פיצויי פיטורין והודעה מוקדמת - יופקד לחשבון העובד בתום עבודתו.

העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורין כחוק, ויקבל / ימסור הודעה מוקדמת.

לזכאי חוק סיעוד: חברת הסיעוד תעביר את חלקה בהתאם לזכאות של המטופל בביטוח הלאומי לפי חוק סיעוד.

במקרה פיטורין / פטירה: יש לחשב שכר מינימום לכל שנת עבודה ולהתחשב בקופת הפנסייה.

בהתפטרות: העובד יקבל את כל מה שהופרש וניצבר בקופת הפנסיה.

5. פנסיה

סייגים: לאחר 6 חודשי עבודה.

החישוב: שכר מינימום מינוס שכר חוק סיעוד, לפי השנה, כמפורט בטבלה.

חדשות
new-employer
מידע חשוב
payment-range
מידע חשוב
caregivers-transfer
מידע חשוב
financial-rights
מידע חשוב
holidays
מידע חשוב
social-security
מידע חשוב
employment-permit
מידע חשוב
terms
מידע חשוב
financial-assistance
מידע חשוב
delay of payment
מידע חשוב
anual leave
מידע חשוב
visa validity
מאמרים
live-out
מאמרים
choose-caregiver
מאמרים
pregnant-laws