תנאים כלליים להעסקת עובד זר בסיעוד

עידכון אחרון ב
18/3/2018

תנאים כלליים להעסקת עובד זר בסיעוד

רק מי שקיבל היתר ממשרד הפנים, רשאי לתת אשרה (ויזה) לעובד זר, ורק בתנאי שנתן ויזה, רשאי להעסיקו. תנאי ההעסקה מוגדרים בחוק תנאים הוגנים להעסקת עובדים זרים, מעבר לכל חוזה.
החוק בא להגן על העובדים הזרים שזכויותיהם נרמסו לא אחת, ועל כן כל מעסיק מתבקש לחתום בפני משרד הפנים על התחייבויות כגון: לספק לעובד מזון שלא ירעב, מיטה, ביטוח רפואי,שעות מנוחה מסוימות ביממה, 9 ימי חג בשנה, לא לקחת ממנו את דרכונו, לאפשר לו יום מנוחה שבועי, וכיוצא בזה תנאים מינימלים הוגנים. להבטחת זרימת מידע מהימן, שוטף ועדכני בין הרשויות לבין המעסיק והעובד הזר, נחקק חוק חדש המחייב כל מעסיק וכל עובד זר להיות רשומים בחברה מורשית ולאפשר ביקורי בית מטעמה.
גובה השכר החודשי של מטפל סיעודי נובע משכר המינימום בישראל כאשר יש להביא בחשבון מספר גורמים:

- קיזוזים המותרים על פי חוק (עד 25% לכל היותר).

- השכר המקובל בתחום (כיום 4200 - 4500).

- האם יש עוד בני משפחה החיים בבית ונהנים מהשירות.

- רמת הקושי בטיפול האישי/ אחזקת הבית.

- בנוסף לשכר החודשי נהוג לשלם 100 ש"ח מידי שבוע.

זכותון עובדים זרים באתר רשות האוכלוסין (המידע קיים גם באנגלית,רוסית, רומנית, נפאלית ועוד).

חדשות
new-employer
מידע חשוב
payment-range
מידע חשוב
caregivers-transfer
מידע חשוב
financial-rights
מידע חשוב
holidays
מידע חשוב
social-security
מידע חשוב
employment-permit
מידע חשוב
terms
מידע חשוב
financial-assistance
מידע חשוב
delay of payment
מידע חשוב
anual leave
מידע חשוב
visa validity
מאמרים
live-out
מאמרים
choose-caregiver
מאמרים
pregnant-laws