הקשר שלך עם הביטוח הלאומי

עידכון אחרון ב
17/1/2018

הקשר שלך עם הביטוח הלאומי

1- המעסיק חייב להעביר את שכר העובד באופן שיהיה ניתן להוכחה בעתיד באמצעות חשבון הבנק. על כן אך ורק בהפקדה או בצ'ק.

2-  המעסיק מחוייב לשלם דמי ביטוח בגובה 2% מתוך סכום המחושב כלהלן: שכר מינימום (או השכר בפועל, הגבוה מבניהם) מינוס השכר ששולם ע"י חוק סיעוד. כאשר הסכום שהתקבל נמוך מ- 5000 ש"ח המעסיק פטור מהתשלום. לאתר ביטוח לאומי

3- במהלך שנת 2018 נכנסה לתוקף הרפורמה בסיעוד לטובת הזכאים. חשוב ומומלץ להכיר את הנושא יותר מקרוב ולהלן הקישור.

חדשות
new-employer
מידע חשוב
payment-range
מידע חשוב
caregivers-transfer
מידע חשוב
financial-rights
מידע חשוב
holidays
מידע חשוב
social-security
מידע חשוב
employment-permit
מידע חשוב
terms
מידע חשוב
financial-assistance
מידע חשוב
delay of payment
מידע חשוב
anual leave
מידע חשוב
visa validity
מאמרים
live-out
מאמרים
choose-caregiver
מאמרים
pregnant-laws